Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות

עבודה עם WINZIP

WinZip הינה תוכנת דחיסה / פריסה של קבצים. היא מאפשרת לך לדחוס ולפרוש קבצים וספריות בצורה מהירה וטובה.
על-מנת שיתאפשרו במחשב שלך פעולות אלו, ראשית, עליך להתקין את התוכנה במחשב.
לשם כך תוכל/י להוריד את התוכנה מאתר הבית
www.winzip.com.

אם ברצונך לדחוס קובץ עבור פתיחה במחשב בו לא מותקנת התוכנה, יש להפוך את הקובץ / קבצים / תיקיות - לקובץ הפעלה (עם סיומת EXE ).

נא לפעול עפ"י ההנחיות:
ב - WinZip יש לפתוח את תפריט Actions ולבחור באפשרות Make .Exe File.
דרך נוספת לעשות זאת היא ללחוץ לחיצה ימנית על סמל קובץ ZIP (קובץ שכבר הופעלה עליו פעולת דחיסה),
ובתיבה שתיפתח יש לבחור באפשרות Create Self-Extractor.exe. בסוף התהליך תיווכח שנוצר קובץ עם שם זהה לקובץ הקודם, אבל עם סיומת EXE.
קובץ זה יהיה גדול יותר במעט מהקובץ עם סיומת ZIP, מאחר שהוא מכיל גרעין מתוכנת WinZip.
היתרון נעוץ בכך שכאשר תעביר את הקובץ עם סיומת exe למחשב אחר, הוא ייפתח ישירות לאחר שתפעיל אותו מבלי שתותקן WinZip במחשב היעד.