Make your own free website on Tripod.com
יחידות למידה בקורס הציפורים הנודדות אינן יודעת גבולות
 

הקורס ישלב היכרות עם עולם הציפורים והיכרות עם כלי האינטרנט והמחשב.
ציפורים:
-נדידה - מהי נדידה מי נודד ומהן הסיבות לנדידה.
נדידת יום (פסיבית) ולילה (אקטיבית), הסכנות שבדרך ופתרונן.
-גאוגרפיה: היכרות עם מפת העולם: היבשות, כיווני הנדידה, מפה אילמת.
-שיטות מעקב מסלולי הנדידה:
1) טיבוע, תהליך הטיבוע ( פריסת רשתות ערפל …..) .
2) טכנולוגיה מתקדמת ( משדר- תקשורת לווינית ) .
3) המכ"ם.
4) הדאון
5) המזל"ט
6) רשת צופים
החשיבות במחקר מסלולי הנדידה במניעת תאונות אויר.
-ציפור- מטוס הדומה ,השונה והאינטראקציה בניהם.
(תולדות התעופה, בניית טיסנים ..)
-גאוגרפיה לאורך מסלול הנדידה, קווי אורך ורוחב, קנ"מ, מרחקים.
" סוגי הציפורים הנודדות ( חורפות ,חולפות, מקיצות, מזדמנות ) .
היכרות מעמיקה עם נציג מכל קבוצה (נחליאלי ,חסידה ,שרקרק ,נטה ).
-מאפייני הציפורים בישראל.
היכרות עם ציפורים יציבות ( דרור ,בולבול ,חוחית ,עורב ….) .
תצפיות בציפורים בסביבה הקרובה- מילוי דף תצפית.
-גוף הציפור, מבנה ותפקיד, התאמת מקור למזון, מבנה הנוצות ותפקידן ( תעופה ,מעיל רוח ,מעיל גשם ) .
-היכרות עם ציפורי מים, התאמת הגוף לסביבת החיים ( קרומי שחיה ..)
חיגור, שרשרת מזון.
-היכרות עם הדורסים בישראל - דורסי יום דורסי לילה וההבדלים ביניהם.
-לכל ציפור קן אופייני - היכרות עם סוגי קינים וסוגי ביצים.

אינטרנט

-תולדות האינטרנט, המודם, סוגי תקשורת ( טלפון ,כבלים, לווין )
-דפדפנים, היפרטקסט ,מנועי חיפוש, חיפוש מושכל באינטרנט.
-תכנות עזר לגלישה : Netex, בבילון Winzip , "הפוך על הפוך".
-הדואר האלקטרוני, פתיחת דואל ושליחת דואל לקהילה.
-הוספת קבצים לדואל שליחת לינקים.
-היכרות עם אתר הבית ואתרי עניין נוספים.
-הורדת חומר (תמונה וטקסט) מהאינטרנט ועיבוד במעבד התמלילים
בעזרת ההפיכון.
-היכרות עם דפי ה Webquest- - דפי חקרשת - ויתרונם בסינון המידע
האין סופי המצוי ברשת והפיכת מידע לידע באמצעות דפים אלו.
-חשיפה לקבוצות דיון- פורום, צאט, קיום שיחת ועידה.
-חשיפה לקהילות מתוקשבות ברשת ויצירת קהילה וירטואלית לומדת,
המשתפת את חבריה במאגר חומרים ממוחשבים, שכל אחד מחברי
הקהילה מכין .
שיעורים נוספים:

-אנציקלופדיה ממחושבת, הציפורים בישראל, הכנת דפי מידע
לתלמידים במעבד התמלילים לשימוש הקהילה.
-אנציקלופדיה ממחושבת תולדות התעופה שימוש אנציקלופדיה
להקניית הנושא, בניית דגמי מטוסים מנייר והטסתם.
-היכרות עם מידעוני חקר בנושא, הכנת חומרי למידה ממוחשבים
לשימוש הקהילה.

בסיום הקורס :
כל מורה מציגה את המאגר שהכינה לתלמידיה,
תוך תיעוד אופי האוכלוסייה, לה הכינה את המאגר מידת התאימות לכיתה - מה הצליח מה נכשל.
קיבוץ כל המאגרים האישיים למאגר אחד שלם לשימוש כלל האוכלוסייה.