Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות

הקנית ותרגול רצף

המצגת נערכה ע"י הגב' אוסנת חייק מביה"ס הממלכתי "קורצ'אק - פ"ת, והמשתתפת בקורס להובלת תהליכי תקשוב בח"מ, בפ"ת.

הקובץ להורדה הינו קובץ ZIP.