Make your own free website on Tripod.com
רציונל
שירי ציפורים
 
ילדי הכיתה השיקומית, מחנכת הכתה והסייעת בבית הספר "דקלים", אשר בבית החולים הממשלתי נס-ציונה, הצטרפו השנה לפרויקט הציפורים הנודדות, בהדרכתה של רינה כהן

הכיתה השיקומית הנה כיתה, המונה כ-8 תלמידים בני 11-14, השוהים בבית החולים בשל בעיות רגשיות ונפשיות קשות.

כמחנכת הכיתה, שמחתי ליטול חלק בפרויקט הציפורים וללמד על עולמן של הציפורים דרך השירים.בכדי לפתוח צוהר ללבם של התלמידים לנושא הציפורים החלטתי לגעת בנושא זה דרך שירי ציפורים.
מאחר ובית הספר ממוקם על גבעה הטובלת בטבע קסום, שירת הציפורים ואורח חייהן קרוב ומוחשי.
את השיעור בנושא פתחנו כל שבוע בלמידה של שיר ציפורים חדש, שבדרך כלל נקשר לעונה, לחג, או למצב הרוח הכיתתי.
אחד מן התלמידים הקליד את השיר על המחשב הכיתתי וילדים נוספים קישטו ועיצבו את הדף, אשר חולק לכולם.
במשך השבוע הדגשנו על הטקסט הכתוב את המילים הקשורות לנושא הציפורים. דרך מילות השיר המודגשות גלשנו לעומקו של הנושא, היכרנו את עולם העופות, למדנו על הנדידה, על הנוצות, על מבנה העוף, אזורי הגידול, הקינון, הדגירה וכדומה.
כמו-כן נגענו בעולם הרגשי דרך שירי הציפורים, שירי האהבה הציפוריים והתייחסנו למטאפורה שבעולם קסום זה.
בפועל הגבהנו עוף, חשנו שלהתרגשותנו ולהנאתנו וללמידה בנושא אין גבולות, בדיוק כמו לציפורים הנודדות.
מקווה אני, שדרך שירים אלו תגבהו עוף גם אתם

באהבה לכם ,לציפורים ולשירים.
איריס איריס