Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות


יום ירושלים
שבועות
שם האתר ותיאורו
שפה
שם האתר ותיאורו
שפה
חוק יום ירושלים
נוסח לא רשמי לחוק שהתקבל בכנסת בשנת 1998 בו מוכרז היום כ"ח באייר כעל יום ירושלים
שיוחג מדי שנה.
ע
חג שמח
מתן תורה, מקורות, שמות החג, ספירת העמר, מתכונים, תפזורות מילים
ע
ע
אתר מוקדש לחג השבועות
אודות החג ומינהגיו, משלוח אגרות ברכה מקוונות, פורום בנושא,
קישורים וספרים בנושא
E
אוצר ירושלים
מסע בן 3000 שנה בירושלים מאז ועד היום הכולל תחנות בזמן המתארות את האירועים
ההיסטוריים המרכזיים. ניתן לבחור שנה מסוימת וללמוד אודות ההתרחשויות המרכזיות
בירושלים באותה שנה.
E
שבועות בגלים
מוקדש לשבועות המכונה גם חג מתן תורה. על שמותיו השונים של החג, מנהגים, מגילת רות,
מתכונים, סיפורים בנושא, תשבצים וקישורים.
ע
ע
שבועות באורט
חג הקציר - אחד משלושת הרגלים במסורת היהודית. על החג, מנהגי החג, סיפורים ופסוקים
מן התנ``ך, מאכלים ומתכונים מסורתיים
ע
יום ירושלים באתר גלים
פעילויות, קישורים, משחקים
ע
ע
 
ע