Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות


יום הזכרון לחללי צה"ל

יום העצמאות

שם האתר ותיאורו
שפה
ע
ע
ע
ע
ע
ע
ע
ע
ע
ע
חגים
הפעלות, היסטוריה, מקורות
ע
חידון יום העצמאות
למרות שהאתר נבנה לפני שנתיים וחלק מהמידע מעודכן נכון לשנת 2000, ניתן למצוא בו ענין רב.
ע
יום העצמאות באתר או"ח
אוסף קישורים לאתרים בנושא
ע
יום העצמאות באתר כנסת ישראל
חוק יום העצמאות
דבר יו"ר הכנסת, חה"כ אברהם בורג ערב יום העצמאות התש"ס
מלחמת העצמאות
מלחמת העצמאות - רקע
נקודות ציון
כרונולוגית המבצעים
חמישים שנות מדינה בראי הכנסת
ע

אתר "כיפה"

מאפשר משלוח גלויות ליום העצמאות

ע
יזכר
ההסטוריה של מדינת ישראל רוויית מלחמות, בהן נהרגו אלפים מחיילי צבא ההגנה לישראל. אתר זה מנציח את זכרם של חללי מערכות ישראל, וניתן לאתר בו את שמות כל הנופלים בעזרת מנוע חיפוש יעיל. כמו כן, ניתן לקרוא פרקי שירת שכול וזיכרון המוקדשים לחללי המלחמות.
ע
עצמאות וזיכרון
אתר מבית "גלים" המוקדש ליום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. האתר סוקר את ההיסטוריה הציונית, משנת 1882 ועד לימינו אנו. כמו כן, ניתן להדליק נר לזכר הנופלים, ולבקר באתרים נוספים בתחום.

ע
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
האתר מציג סקירה של ישובים ברחבי הארץ, הקרואים על שמם של חללי מערכות ישראל. כמו כן, האתר כולל סיפורים על כמה מהנופלים, וקישור לקבוצת דיון בנושא.
ע