Make your own free website on Tripod.com


עברית מהאינטרנט

לעיתים עלינו להעתיק טקסטים מדפי WEB אל מעבד התמלילים.
לפעמים הדבר מצליח ולפעמים, בעת הדבקת הטקסט אל מעבד התמלילים, מתקבל טקסט הכתוב בעברית "הפוכה".

הבה נראה מה הסיבות לכך.
חלוקת שיטות כתיבת העברית בדפי WEB:
עברית ויזואלית היא שיטה לכתיבת מסמכים אלקטרוניים בעברית. לפי שיטה זו הטקסט מאוחסן בקובץ באופן שאם כל התווים יסודרו משמאל לימין, הטקסט יוצג כראוי.
היתרון היחיד של עברית ויזואלית על עברית לוגית הוא שניתן לקרוא מסמכים הכתובים בעברית ויזואלית בדפדפנים ישנים שאינם תומכים בעברית לוגית.

עברית לוגית היא שיטה לכתיבת מסמכים אלקטרוניים בכתב העברי. בשיטה זו התווים מסודרים בקובץ בסדר הקלדתם (וקריאתם) הטבעי, ואילו התוכנה המציגה את הקובץ (למשל דפדפן או מעבד תמלילים) מסדרת את התווים לפי הסדר המקובל בהצגתם.

עדיין קיימים ברשת אתרים רבים מאד הכתובים בעברית ויזואלית.
ע"מ להעתיק את הטקס מאותם אתרים אל מעבד התמלילים אנו זקוקים בתיווך של תוכנה אשר יעודה הפיכת העברית הויזואלית לעברית לוגית.

קיימות תוכנות רבות שנכתבו למטרה זו. חלקן חופשיות ואת חלקן יש לקנות.

לצורך הלמידה שלנו אביא סקירה של שתי תוכנות חופשיות מובילות בתחום.

Hebtml Lite

על התוכנה ניתן ללמוד בכתובת


שם ניתן להוריד את התוכנה חינם.
באתר זה מצורף קובץ (בפורמט PDF ) המהווה מדריך לשימוש בתוכנה.

EasyHeb
על התוכנה תוכלו ללמוד בכתובת


שם ניתן להוריד את התוכנה חינם.
השימוש בתוכנה מאד דומה לשימוש בתוכנה הקודמת.