Make your own free website on Tripod.com

 

dBpowerAMP Music Converter

 

להורדת התוכנה הקש כאן!

השימוש בתוכנה הנ"ל הינו שימוש חופשי.

 

התוכנה ממירה רצועות מוסיקה תקליטור לפורמט MP3   ו- WAV.

חשוב מאד!!!!

אין להשתמש שימוש בלתי חוקי ביצירות המומרת.

יש לשמור על זכויות יוצרים.

 

 

 

ממשק התוכנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנחיות עבודה עם התוכנה

  1. מכניסים את התקליטור הרצוי לכונן התקליטורים של המחשב.
  2. מפעילים את התוכנה DbpowerAMP, שהותקנה בעוד מועד על הדיסק הקשיח.
  3. בוחרים את הרצועה/ות הרצויה ע"י סימון V בריבוע שמשמאל לתפריט.

 

 

 

 

  1. בוחרים את הפורמט הרצוי (mp3   או WAV ).

 


 

  1. בוחרים את הגדרות האיכות ומיקום שמירת הקובץ ע"י הקשה במקש הימני של העכבר על צלמית RIP.

 

הסבר מלבני מעוגל: שינוי הגדרות האיכותהסבר מלבני מעוגל: שינוי תמיקום התיקיה לשמירת הקובץ

 

 

  1. להמרה יש להקיש על צלמית RIP.