Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות

יום המשפחה
שם האתר ותיאורו
כתובתו
שפה
ע
יום המשפחה בגלים: סיפורים משפחתיים; תמונות מספרות; משחק המשפחות וכו'.
ע
אתר מוקדש ליום האישה הבינלאומי: קיצור תולדות יום האישה; מצב הנשים העובדות בישראל; חוקים למניעת אפליה לרעה וכו'.
ע
יום האם, יום המשפחה, יום האשה הבינלאומי- ההבדל בינהם
ומה לעשות איתם במערכת החינוך
ע
סדנת סטראוטיפים - פעילויות בנושא סטראוטיפים המודבקים למינים.
ע
דף מוקדש לנושא הנתינה בכלל וגם לנתינה בתוך המשפחה
E
דף ובו ברכה שניתן לשלוח לכל מי שאוהבים
E