Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות

תערוכה בהשתתפות כל המתי"אות במחוז מרכז,
המציעה דרכים מגוונות לקשרים שבין תרבות ההוראה ותרבות הטיפול
במערכת החינוך, תפתח במרכז ההשתלמויות של מרפ"ד כפר-סבא
שלוחת המרפ"ד - רח' גלר 25 כפר סבא (מפה מצורפת בהמשך להזמנה).

ניתן לבקר בתערוכה בין התאריכים 3.3.02 - 7.3.02, י"ט באדר תשס"ב,
בין השעות 16:00 - 19:00.

המעוניינים במפגשים מודרכים יפנו למנהלות המתי"א.