Make your own free website on Tripod.com
הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות בחינוך המיוחד
רינה כהן
הרציונל
יחידות הלימוד
פעילויות מקוונות
נדידה
למאמר: "חסידות משדרות לחלל", מאת דר' יוסי לשם
למאמר: "כיצד הן עפות", מאת דניאל ויס
תולדות התעופה : האחים רייט - פעילות מקוונת
תולדות התעופה : לאונרדו דה וינצי - פעילות מקוונת
דפי מידע
שקנאי-דף מידע
בהתאם להתנהגות הנדידה מקובל לחלק את כלל העופות לקבוצות
הנוצות
הנחיות להורדת קבצים חיוניים לגלישה באינטרנט
-צעד אחר צעד -Netex
הפוך על הפוך , WINZIP
ה"בבילון" - צעד אחר צעד
דפי עבודה לתלמידים
אברי הציפור
אלף בית של ציפורים
השוואה: גוזל מול תינוק
חפש את הציפורים
טיפול בגוזלים
טיפול בתינוק
קלוז - נדידה
תעופת הציפור
"הנוצות"
ציפור-מטוס
תוצרי מורים
מאפייני העופות
מהי נדידה
נדידת יום נדידת לילה
דוגמאות לסביבות למידה
שלבי הטיבוע של הציפורים
נדידה
סיפורה של חסידה
שירי ציפורים
האדם כציפור נודדת
תוצרי תלמידים
יוצרים בעקבות הפרויקט