Make your own free website on Tripod.com
מאמרים נגישות

אודות האתר

האתר הנוכחי נפתח בעקבות ההכרה בחשיבות הצורך ביצירת קהילה וירטואלית שתענה על צורכי צוותי ההוראה, ההדרכה והטיפול העובדים עם אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.
שילוב המחשב והאינטרנט בהוראה הולך ותופס מקום חשוב בכלל בתי הספר וגם בבתי ספר לחינוך מיוחד.
אנו יודעים שבבתי הספר הצטברו חומרי למידה טובים.
זה המקום לשיתוף החומרים, תוך הקפדה על זכויות יוצרים.
בנוסף, באתר מספר קבוצות דיון (פורומים). חלקם מיועדים לקהלי יעד מוגדרים, חלקם פתוחים לקהל הרחב. בהמשך נפתח קבוצות דיון נוספות, בהתאם לצרכים שיעלו מהשטח.
בואו, היו שותפים ליצירת קהילה וירטואלית, בה חבריה משתפים את תוצריהם, בה חבריה לומדים איש מרעהו, בה תהיו שותפים מלאים.
אם נדע לשתף ידע, מידע וניסיון, נשפר את איכות העשייה למען האוכלוסיות אותן אנו משרתים.
הקהילה באה לגשר על מגבלות המפגשים התלויים במקום ובזמן.
חשוב לנו לציין שאתר זה הינו אתר פרטי, ללא כוונות רווח והוא מהווה מפעל התנדבותי.


שלכם ולמענכם,
רינה כהן ורלה קורצר
מנהלות הקהילה